Συντήρηση πρασίνου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Η εταιρεία μας προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που αφορούν στην συντήρηση πρασίνου αλλά και στην διαμόρφωση γενικά του τοπίου περιβάλλοντος χώρου καθώς και των εσωτερικών φυτών των κτιρίων. Στην παραπάνω συντήρηση προσφέρονται πέρα από την προκαθορισμένη συχνότητα επεμβάσεων και η προμήθεια φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, λιπασμάτων κ.ο.κ

Τέτοιες υπηρεσίες ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

  • Φροντίδα Χλοοτάπητα (κοπές, ριζοτομές, βοτάνισμα, άρδευση κ.ο.κ)
  • Φροντίδα θάμνων & δέντρων (σκάλισμα, κλάδεμα, βοτάνισμα, λίπανση κ.κ.ο)
  • Φροντίδα Αρδευτικού δικτύου (έλεγχος σωληνώσεων και σταλλακτηφόρων, συντήρηση στοιχείων, προγραμματισμός κ.ο.κ)
  • Μελέτη και Δημιουργία φυτοκομικής αρχιτεκτονικής

Επιπρόσθετα η εταιρεία συμβάλει με προτάσεις της στην βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης με προμήθεια και τοποθέτηση π.χ πρόσθετου φυτικού υλικού, δικτύου και προγραμματιστών άρδευσης για εξοικονόμηση πόρων κ.ο.κ