Συμβουλευτικές υπηρεσίες

AΛΛΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία μας έχει εντάξει στο πεδίο εργασιών της κι άλλες εργασίες που εκτελεί είτε με ίδιο προσωπικό είτε μέσω στρατηγικών της συνεργατών (ιδιαίτερα όταν απαιτείται εξειδίκευση και ιδιαίτερο νομικό καθεστώς) στο πνεύμα να παρέχονται όλες οι υπηρεσίες κάτω από την «ίδια ομπρέλα».

Τέτοιες υπηρεσίες ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

  • Διοικητικές Υπηρεσίες (κλητήρες, εσωτερικό ταχυδρομείο, εσωτερικές μετακομίσεις)
  • Υπηρεσίες ΙΤ&Τ (δημιουργία δικτύων μηχανογράφησης, υποστήριξη χρηστών Η/Υ, υποστήριξη στην εγκατάσταση μηχανογραφικών συστημάτων κ.ο.κ)
  • Υπηρεσίες Φύλαξης & Ασφάλειας (Security)
  • Υπηρεσίες Catering (Οργάνωση και λειτουργία εστίασης σε μόνιμο χώρο ή ανά περίπτωση π.χ για εκδηλώσεις)