Υπηρεσίες καθαρισμού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & Pest Control

Η εταιρεία μας προσφέρει όλες τις υπηρεσίες καθαρισμού που αφορούν στην καθημερινή συντήρηση αλλά και τις εργασίες που γίνονται με προκαθορισμένη συχνότητα (εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερο, μηνιαία, διμηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια κ.ο.κ) και αφορούν ενδεικτικά τα παρακάτω:

  • Καθαρισμός γραφείων και κουζινών
  • Καθαρισμός χώρων υγιεινής
  • Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων
  • Καθαρισμός βιομηχανικών χώρων
  • Καθαρισμός Υαλοπινάκων
  • Πλύσιμο μοκετών και απολυμαντικός καθαρισμός αυτών
  • Γυάλισμα δαπέδων (μάρμαρα & PVC)
  • Προμήθεια αναλωσίμων WC & Κουζινών (χαρτικά, σαπούνια, αρωματικά κ.ο.κ)
  • Υπηρεσίες Απεντόμωσης & Μυοκτονίας