Προστασία Δεδομένων

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εταιρεία Integrated Outsourced Solutions ΑΕ δεν συλλέγει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του Διαδικτυακού τόπου www.iosolutions.gr.