Βραβεία/Διαπιστεύσεις

 
 FM AWARDS 2015
 
1. GOLD
Έργο καθαρισμού: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Έργο pest control: Κατασκευή διχτυού απώθησης πτηνών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
Cleaning & Pest Control
2. GOLD
Έργα πρασίνου: Κήπος κτηριακής εγκατάστασης Ε.Σ.Α.μεΑ
Equipment & Service Providing
3. BRONZE
Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συντήρησης / διαχείρισης εγκαταστάσεων και πιστοποίηση των εκτελούμενων εργασιών
Landscaping
4. BRONZE
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα του facility management
Consulting
5. BRONZE
Καινοτομία στα συστήματα διαχείρισης πόρων στο Facility Management
Management of Resources
 

FM AWARDS 2014

1. GOLD
Equipment & Services Providing
2. GOLD
Cleaning Pest Control
3. SILVER
Landscaping